image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI เดินหน้าประชาสัมพันธ์ระบบ E - Arbitration R&T Asia (Thailand) Ltd.

     วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น เจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI เดินทางไปยัง R&T Asia (Thailand) Ltd. เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E- Arbitration) แก่คณะผู้บริหาร โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ R&T Asia (Thailand) Ltd. และทนายความของบริษัทรับชมการสาธิตการใช้งานระบบฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากบริษัทฯ

     สำนักงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบอนุญาโตตุลาการ ที่สนใจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการสาธิตการใช้งานระบบฯ สามารถติดต่อได้ที่ E – mail : tai@coj.go.th หรือ โทรศัพท์ 02 541 2298-9


image รูปภาพ
image
image
image
image
image