image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ร่วมโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ดร.วรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยนายเสกสันติ์  แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลาการทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันบำราศนราดูร ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image