Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ให้การต้อนรับคณะดูงานบริษัท หลุยส์ แอนด์ พาร์ดเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัดimage

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาวสุธินี  ฤกษ์วศินกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ ให้การต้อนรับคณะดูงานของบริษัท หลุยส์ แอนด์ พาร์ดเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการสำหรับการระงับข้อพิพาท พร้อมรับฟังคำแนะนำในการยื่นคำเสนอข้อพิพาทผ่านระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Arbitration) โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  อริยะนันทกะ ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมให้คำแนะนำ และมีนายกานต์  บุญอารีย์ นิติกร เป็นวิทยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนคดีระหว่างประเทศพาเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image