Accessibility Tools

 
 

   

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ให้การต้อนรับ คณะดูงานบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานimage

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 16.00 นาฬิกา นางสาวสุธินี  ฤกษ์วศินกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ ให้การต้อนรับ คณะดูงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการ” โดยมีนางรุจิรา  จิวาลักษณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร และเยี่ยมชมสถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image
image