Accessibility Tools

   

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาศศึกษาดูงานimage

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา นางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา มอบหมายให้นางสาวสุชัญญา  สุขสมนาวุฒิ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดีพาณิชย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 14 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะทางด้านการระงับข้อพิพาท ณ ห้องประชุม สำนักอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image