Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) นำผู้เข้าอบรมโครงการ TAI Smart Internship 2024 เข้าศึกษาดูงานศาลฎีกาimage

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร TAI Smart Internship 2024 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพงษ์  ศิริโรจน์ รองประธานศาลฎีกาและคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมไทย” และ“คดีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ” จาก นายกฤติน  ศรีรัฐ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และนางนันทนัช  เครืองาม ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ณ ห้องพิจารณาคดี 208 อาคารศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image